Tuổi Mậu Thân 1968 hợp với tuổi nào

Tuổi Mậu Thân 1968 hợp với tuổi nào bao gồm Nam Mạng – Mậu Thân và Nữ Mạng - Mậu Thân

1. Nam Mạng – Tuổi Mậu Thân 1968 hợp với tuổi nào về con đường làm ăn và hợp với tuổi nào về lựa chọn vợ chồng.

HỢP TUỔI LÀM ĂN

Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn, giao dịch về tiền bạc hay bất cứ việc gì khác trong cuộc đời, đó là các tuổi: Ất Mão, Kỷ Dậu, Quý Sửu . Những tuổi này rất hạp với Mậu Thân trong mọi lãnh vực cuộc đời.

HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc hôn nhân, Mậu Thân nên kết duyên với những tuổi này: Ất Mão, Kỷ Dậu, Quý Sửu,  Đinh Mùi, Đinh Tỵ, và Ất Tỵ. Kết duyên với những tuổi này thì được sống giàu sang phú quý.

Nếu kết duyên với các tuổi: Mậu Thân đồng tuổi, Giáp Dần  thì bạn sẽ gặp cuộc sống nghèo khổ.

Những tuổi sau đây chỉ hợp về tình duyên mà không hạp về tài lộc hay công danh, đó là các tuổi: Canh Tuất, Bính Tý, Bính Ngọ, Nhâm Tý .

Sanh vào những tháng này, bạn sẽ có nhiều vợ, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 Âm lịch.

2. Nữ Mạng – Tuổi Mậu Thân 1968 hợp với tuổi nào về con đường làm ăn và hợp với tuổi nào về lựa chọn vợ chồng.

HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Nếu kết duyên với những tuổi nầy, bạn sẽ được sống một cuộc sống sang giàu, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Ất Mão, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Tỵ. Đây là những tuổi rất hạp với tuổi bạn trên mọi phương diện tình cảm cũng như tài lộc.

Nếu kết hôn với những tuổi Mậu Thân đồng tuổi và Giáp Dần thì cuộc sống của bạn có thể bị nghèo khổ, và khó tạo được cơ nghiệp như ý muốn. Hai tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cũng không hạp cả về đường tài lộc nên sẽ nghèo khổ chật vật suốt đời.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Thìn, Bính Ngọ thì đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Sanh vào những tháng nầy số bạn có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm lịch.

Những năm ở vào số tuổi nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên trong cuộc đời, đó là những năm bạn ở vào số tuổi: 26, 32, 38 và 44 tuổi.

Đăng nhận xét