Tuổi Canh Tuất 1970 hợp làm ăn với tuổi nào

Tuổi Canh Tuất 1970 hợp làm ăn với tuổi nào gồm Nam Mạng - Canh Tuất và Nữ Mạng - Canh Tuất. 

1. Nam Mạng - Canh Tuất 1970 hợp làm ăn với tuổi nào

TUỔI HỢP LÀM ĂN

Nên lựa những tuổi này làm ăn thì có kết quả tốt đẹp về tiền bạc, đó là những tuổi: Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi. Vì đây là những tuổi rất hạp với tuổi bạn.

HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

- Kết duyên với những tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Đinh Mùi thì được tốt phước mọi sự đều được như ý.

- Kết duyên với những tuổi Ất Mão, Tân Dậu, Kỷ Dậu và Ất Tỵ thì đời bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi.

- Kết hôn với những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ thì bạn có thể bị nghèo khổ, làm ăn khó khăn, đây là những tuổi khắc kỵ với tuổi của bạn về mọi mặt.

Sanh vào những tháng này, có phần sẽ có nhiều thê thiếp và có số đ ào hoa, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 12 Âm lịch.

Những năm này xung khắc tuổi không nên cưới vợ, đó là những năm ở vào số tuổi: 20, 26, 32, 38, 44 và 50.

2. Nữ Mạng - Canh Tuất 1970 hợp làm ăn với tuổi nào

HỢP TUỔI LÀM ĂN

Trong công việc làm ăn bạn nên tìm những tuổi sau đây, hợp tác hay giao dịch về tiền bạc có phần tốt đẹp, thâu được nhiều thắng lợi cho cuộc sống, đó là các tuổi: Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi. Hợp tác với những tuổi này làm ăn thì khỏi sợ thất bại.

HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc kết hôn, muốn được sống sang giàu thì bạn nên lựa chọn những tuổi này: Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi. Kết hôn với những tuổi trên rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc nên dễ tạo được cuộc sống giàu sang, phú quý.

- Nếu kết hôn với những tuổi Ất Mão, Kỷ Dậu thì sẽ có đời sống của bạn chỉ có thể tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Hai tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

- Nếu bạn kết hôn với những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ  thì đời sống của bạn có thể phải sống trong cuộc sống bần hàn. Những tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên cuộc sống chỉ tạo ra nhiều khó khăn có thể phải sống trong cảnh nghèo khổ suốt đời.

Nếu bạn sanh vào những tháng này bạn có số đa phu hay có nhiều chồng, đó là nếu sanh vào những tháng: 10, 11 và 12 Âm lịch.

Những năm này bạn không nên kết hôn, nếu kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên giữa cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 16, 22, 26, 28, 36, 38 và 40 tuổi.

Đăng nhận xét