Tuổi Ất Hợi 1995 hợp làm ăn với tuổi nào

Tuổi Ất Hợi 1995 hợp làm ăn với tuổi nào gồm Nam Mạng Ất Hợi và Nữ Mạng Ất Hợi

1. Nam Mạng – Ất Hợi 1995 hợp làm ăn với tuổi nào    

HỢP TUỔI LÀM ĂN

Trong công việc làm ăn giao dịch hay bất kỳ công việc nào khác trong lãnh vực cuộc đời, bạn nên chọn lựa những tuổi hạp với tuổi mình, mới có thể làm ăn được phát đạt, tiền bạc được dồi dào, và không sợ có sự thất bại trong cuộc đời.Những tuổi hợp làm ăn đó là: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi. Bởi vì, những tuổi này là những tuổi rất hạp cho sự làm ăn của bạn, nên hùn hạp, cộng tác hay hợp tác đều thâu đoạt được nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời.

HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn chọn được những tuổi hạp thì cuộc sống có thể đẩy mạnh lên cuộc đời đầy hoa gấm, trong sự chọn lựa hôn nhơn và hạnh phúc, bạn nên chọn cho kỳ được những tuổi này: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất.

- Nếu bạn kết duyên với tuổi Đinh Sửu và Canh Thìn thì cuộc sống của bạn được đẩy mạnh lên nhờ vậy cuộc sống được hoàn toàn giàu sang phú quý.

- Nếu bạn kết duyên với tuổi Quý Mùi và Giáp Tuất thì cuộc đời bạn sẽ có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc, công danh bạn được lên cao tiền bạc đầy đủ.

- Nếu bạn kết duyên với những tuổi Kỷ Mão, Quý Dậu, Tân Mão thì đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi.

- Nếu bạn kết duyên với những tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ thì bạn sẽ gặp phải nhiều sự khó khăn lắm mới tạo được một cuộc sống hơi tạm gọi là đầy đủ và cuộc đời luôn luôn sống trong nghèo khổ suốt đời. Vì những tuổi này chẳng những không hạp về vấn đề tình duyên cũng như không hạp về vấn đề tài lộc, nếu bạn kết duyên thì cuộc sống trở nên nghèo khổ, khó khăn.

2. Nữ Mạng – Ất Hợi 1995 hợp làm ăn với tuổi nào     

HỢP TUỔI LÀM ĂN

Trong sự làm ăn hay giao dịch tiền bạc, nên hợp tác hay làm ăn với các tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi sẽ gặp nhiều lợi.

HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc kết hôn hay xây dựng hạnh phúc cuộc đời, nếu gặp những tuổi sau đây, cuộc đời bạn sẽ được sống cao sang quyền quý, dễ tạo ra tiền bạc và đời sống sung túc luôn luôn, không phải gặp sự thiếu thốn về mọi mặt, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất.

Vì những tuổi trên rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên dễ tạo ra được tiền bạc dư dả, sống trong cảnh giàu sang phú quý của cuộc đời.

- Nếu kết hôn với những tuổi Kỷ Mão, Quý Dậu và Đinh Mão thì cuộc đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

- Nếu kết hôn với những tuổi Bính Tý, Tân Tỵ và Nhâm Ngọ thì cuộc sống của bạn có thể bị trở nên nghèo khổ, khó tạo được một cuốc sống hoàn toàn êm đẹp.

Những năm 17, 23, 29, 35 và 41 tuổi bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên.
Đăng nhận xét