Xem vận mệnh theo Họ và Tên bằng những con số

Họ và Tên lừng danh thì ai ai cũng có thể biết đến. Nhưng bằng cách nhìn Họ và Tên thì bạn có thể đoán được vận mệnh được hay không? Những phần dưới đây có thể giúp bạn đoán được vận mệnh của bất kỳ ai theo Họ và Tên.

Bạn có tin vào điều đó chứ. Chỉ cần một họ và tên đầy đủ. Kết hợp với dãy số là nhanh chóng cho kết quả sớm nhất.Hãy cũng tìm hiểu nhé. Bí mật này ở đoạn kết.


1. Bảng dưới đây bao gồm các chữ số và các chữ cái kết hợp như sau:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


2. Họ và Tên đầy đủ

Tách từng chữ cái cộng mỗi chữ cái được một chữ số rồi cộng lại với nhau, sau đó cộng tổng lại để được một số. Và số đó chính sẽ nói lên vận mệnh của bạn.

Cách tính chữ số để biết vận mệnh của bạn cũng đơn như ví dụ dưới đây.

VD: Trần Minh Toàn
- Trần: 2+9+1+5 = 17
- Minh : 4+9+5+8 = 26
- Toàn: 2+6+1+5 = 14
Tổng = 57. Tức là 5+7 = 12. Tức là 1+2 = 3.
Và cuối cùng là được số 3.

Vận mệnh theo họ tên là Trần Minh Toàn là số 3. Và vận mệnh con số 3 này nói lên điều gì. Hãy cùng tra kết quả ở bên dưới đây để xem vận mệnh theo họ tên nhé.


Kết quả vận mệnh theo Họ và Tên bằng những con số ở ngay bên dưới đây:

Hãy click vào số mà bạn đã cộng được:


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Đăng nhận xét