Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Mậu Thân năm 1968

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Mậu Thân bao gồm Nam Mạng – Mậu Thân và Nữ Mạng - Mậu Thân

1. Nam Mạng – Mậu Thân

Sanh năm: 1908, 1968 và 2028

TÌNH DUYÊN
Theo khoa chiêm tinh và tướng số tử vi, tuổi Mậu Thân sẽ như sau:

  • Nếu bạn sanh vào những tháng 6, 7 và 11 Âm lịch thì cuộc đời được sống hạnh phúc. Đó là mạng số bạn đối với tình duyên và sau đây là những công danh và sự nghiệp của bạn.
  • Nếu bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Âm lịch thì cuộc đời phải có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên.
  • Nếu sanh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 Âm lịch thì cuộc đời bạn sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: . 
CUỘC SỐNG
Cuộc đời tuổi Mậu Thân không được hay đẹp vào tuổi nhỏ, về trung vận thì được hay đẹp và sống được đầy đủ về tiền bạc; cuộc sống về hậu vận cũng được an nhàn đôi chút, nhưng vẫn còn khổ tâm.

Tiền vận lao đao, trung vận có kết quả về tài lộc, hậu vận an nhàn và sung sướng, có thể hưởng thọ trung bình từ 59 đến 67 tuổi, nếu gian ác sẽ bị giảm kỷ, làm phước, ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ.

Tóm lại suốt cuộc đời tuổi Mậu Thân không bao giờ được yên trí mà sống trong an nhàn sung sướng.

 CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP VÀ GIA ĐẠO
- Công danh chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi.

- Sự nghiệp vững chắc từ năm 36 tuổi trở đi. Tiền bạc đầy đủ và hoàn toàn không bị thiếu thôn kể từ lúc bạn vừa 40 tuổi trở đi.

- Phần gia đạo, tuổi nhỏ có nhiều khe khắt, nhưng lớn lên thì sống hạnh phúc, êm đềm.

HỢP TUỔI LÀM ĂN
Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn, giao dịch về tiền bạc hay bất cứ việc gì khác trong cuộc đời, đó là các tuổi: Ất Mão, Kỷ Dậu, Quý Sửu . Những tuổi này rất hạp với Mậu Thân trong mọi lãnh vực cuộc đời.

HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong việc hôn nhân, Mậu Thân nên kết duyên với những tuổi này: Ất Mão, Kỷ Dậu, Quý Sửu,  Đinh Mùi, Đinh Tỵ, và Ất Tỵ. Kết duyên với những tuổi này thì được sống giàu sang phú quý.

Nếu kết duyên với các tuổi: Mậu Thân đồng tuổi, Giáp Dần  thì bạn sẽ gặp cuộc sống nghèo khổ.

Những tuổi sau đây chỉ hợp về tình duyên mà không hạp về tài lộc hay công danh, đó là các tuổi: Canh Tuất, Bính Tý, Bính Ngọ, Nhâm Tý .

Sanh vào những tháng này, bạn sẽ có nhiều vợ, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 Âm lịch.

XUẤT HÀNH
Tuổi Mậu Thân hạp những ngày chẵn, giờ chẵn mà tháng lẻ; xuất hành làm ăn giao dịch rất tốt, sẽ có rất nhiều thắng lợi.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

Đó là những tuổi mà nếu hợp tác, tuổi Mậu Thân có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly nếu kết hôn hay hùn hạp làm ăn, đó là các tuổi: Tân Hợi và Quý Hợi.

Gặp tuổi kỵ về việc làm ăn không nên hợp tác về tiền bạc. Về tình duyên thì nên kỵ bỏ việc làm lễ thành hôn, kỵ ra mắt gia tộc. Về gia đình con cái thì cúng sao hạn cho cả hai tuổi.

2. Nữ Mạng – Mậu Thân

Sanh năm: 1908, 1968 và 2028

TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên tuổi Mậu Thân chia làm ba trường hợp như sau:
  • Nếu bạn sanh vào những tháng 3, 6, 7, 8 và 11 Âm lịch thì cuộc đời sẽ được hưởng hoàn toàn hạnh phúc, trọn vẹn.
  • Nếu bạn sanh vào những tháng 1, 2, 5, 10 và 12 Âm lịch thì sẽ có hai lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.
  • Nếu bạn sanh vào những tháng 4 và 9 Âm lịch thì đời bạn sẽ có ba lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.
CUỘC SỐNG
Tuổi Mậu Thân cuộc đời sung sướng và có nhiều hay đẹp, tiền vận có lao đao, hậu vận hơi có bị lo buồn, trung vận nhiều sung sướng và tốt đẹp.

Tuổi Mậu Thân hưởng thọ trung bình từ 58 đến 65 tuổi là mức tối đa, nhưng làm phúc đức thì gia tăng niên kỷ, gian ác thì giảm kỷ.


CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP VÀ GIA ĐẠO
- Phần công danh, chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi.

- Sự nghiệp được vững chắc vào số tuổi 40 trở đi. Tiền bạc có nhiều triển vọng tốt đẹp và có thừa khả năng trong cuộc sống.

- Phần gia đạo được yên hòa.


HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Nếu kết duyên với những tuổi nầy, bạn sẽ được sống một cuộc sống sang giàu, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Ất Mão, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Tỵ. Đây là những tuổi rất hạp với tuổi bạn trên mọi phương diện tình cảm cũng như tài lộc.

Nếu kết hôn với những tuổi Mậu Thân đồng tuổi và Giáp Dần thì cuộc sống của bạn có thể bị nghèo khổ, và khó tạo được cơ nghiệp như ý muốn. Hai tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cũng không hạp cả về đường tài lộc nên sẽ nghèo khổ chật vật suốt đời.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Thìn, Bính Ngọ thì đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Sanh vào những tháng nầy số bạn có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm lịch.

Những năm ở vào số tuổi nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên trong cuộc đời, đó là những năm bạn ở vào số tuổi: 26, 32, 38 và 44 tuổi.

HỢP TUỔI LÀM ĂN
Những tuổi nầy hạp với sự làm ăn của tuổi Mậu Thân, đó là các tuổi: Quý Sửu, Ất Mão, Kỷ Dậu.

XUẤT HÀNH
Tuổi Mậu Thân xuất hành vào những ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ thì hạp nhất trong suốt cuộc đời, làm ăn việc gì cũng sẽ được thành công như ý muốn.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Nếu kết duyên hay làm ăn với những tuổi sau đây sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Tân Hợi và Quý Hợi.

Gặp tuổi đại kỵ trong vấn đề làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình thì phải cúng sao hạn từng năm cho cả hai tuổi. Về vấn đề lương duyên thì nên tránh việc làm lễ hôn nhơn hay ra mắt bà con thân tộc.

Đăng nhận xét