Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Ất Hợi năm 1995

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Ất Hợi năm 1995

Tử vi trọn đời cho người tuổi Ất Hợi gồm Nam Mạng Ất Hợi và Nữ Mạng Ất Hợi


1. Nam Mạng – Ất Hợi


Sinh năm: 1935, 1995 và 2055

TÌNH DUYÊN

Tuổi Ất Hợi đối với vấn đề tình duyên có nhiều thay đổi quan trọng trong cuộc đời lúc tuổi nhỏ, nhưng khi tuổi lớn lên thì đuợc đầy đủ hạnh phúc. Tuy nhiên theo khoa chiêm tinh và tướng số, tuổi Ất Hợi đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc như sau:


- Nếu bạn sanh vào những tháng 2, 3 và 9 Âm lịch thì cuộc đời bạn phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc

- Nếu bạn sanh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm lịch thì bạn phải có hai lần thay đổi về tình duyên

- Nếu bạn sanh vào những tháng 1, 5 và 12 Âm lịch thì cuộc đời bạn được hoàn toàn hạnh phúc.

CUỘC SỐNG

Đối với người tuổi Ất Hợi gặp khó khăn lúc ban đầu, nhưng sau đó lại gặp được nhiều may mắn có nhiều hay đẹp về cuộc đời, số sung sướng vào thời trung vận.

- Vào khoảng từ 22 đến 40 tuổi, hậu vận lại được an nhàn, không có vấn đề đổ vỡ về sự nghiệp, nếu đã tạo được sự nghiệp. Nếu chưa tạo được sự nghiệp thì thời trung vận có nhiều cơ hội tạo lấy được sự nghiệp của bạn vậy.

- Vào năm 32 tuổi nên cẩn thận cho lắm, qua 34 tuổi mới được hoàn toàn êm đẹp và đầy đủ. Tiền bạc có thể tạo được nhiều cơ hội thuận tiện cho việc tạo lấy những kết quả về tài lộc.

- Vào năm 39 tuổi cũng có nhiều cơ hội tốt đẹp cho bạn về tất cả mọi khía cạnh trên cuộc đời. Vậy nếu chưa tạo được cơ hội phát triển sự nghiệp thì nên bình tĩnh mà chờ lấy cơ hội thuận tiện sẽ đến.

- Tuổi Ất Hợi được tốt vào thời hậu vận, có thể tạo được một cuộc sống đầy đủ, vào hậu vận có nhiều tiền của. Số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 76 tuổi là mức tối đa. Làm lành ở hiền thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì bị giảm kỷ.

CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP VÀ TIỀN BẠC

Công danh thì chỉ ở vào mức độ trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp, vừa phải đầy đủ về vấn đề này.

Thời tiền vận và trung vận thì sự nghiệp cũng ở mức khởi điểm không mấy vang lừng. Nhưng sau tuổi 34 trở đi thì sự nghiệp mới vững chắc được. Tiền bạc cũng tùy theo công danh và sự nghiệp nhưng cũng vào số tuổi 34 trở đi mới có thể tạo được đầy đủ.

GIA ĐẠO

Về vấn đề gia đạo có hơi không được êm ấm lúc đầu tuổi 32 hãy còn nhiều thắc mắc về gia đạo nhưng sau đó thì hoàn toàn được hưởng nhiều phước lộc. Có nhiều hay đẹp vào tuổi 34 trở đi. Tuổi 34 thì gia đạo tốt đẹp đi cùng với sự nghiệp ổn định. .

HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn chọn được những tuổi hạp thì cuộc sống có thể đẩy mạnh lên cuộc đời đầy hoa gấm, trong sự chọn lựa hôn nhơn và hạnh phúc, bạn nên chọn cho kỳ được những tuổi này: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất.

- Nếu bạn kết duyên với tuổi Đinh Sửu và Canh Thìn thì cuộc sống của bạn được đẩy mạnh lên nhờ vậy cuộc sống được hoàn toàn giàu sang phú quý.

- Nếu bạn kết duyên với tuổi Quý Mùi và Giáp Tuất thì cuộc đời bạn sẽ có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc, công danh bạn được lên cao tiền bạc đầy đủ.

- Nếu bạn kết duyên với những tuổi Kỷ Mão, Quý Dậu, Tân Mão thì đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi.

- Nếu bạn kết duyên với những tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ thì bạn sẽ gặp phải nhiều sự khó khăn lắm mới tạo được một cuộc sống hơi tạm gọi là đầy đủ và cuộc đời luôn luôn sống trong nghèo khổ suốt đời. Vì những tuổi này chẳng những không hạp về vấn đề tình duyên cũng như không hạp về vấn đề tài lộc, nếu bạn kết duyên thì cuộc sống trở nên nghèo khổ, khó khăn.

HỢP TUỔI LÀM ĂN

Trong công việc làm ăn giao dịch hay bất kỳ công việc nào khác trong lãnh vực cuộc đời, bạn nên chọn lựa những tuổi hạp với tuổi mình, mới có thể làm ăn được phát đạt, tiền bạc được dồi dào, và không sợ có sự thất bại trong cuộc đời.

Những tuổi hợp làm ăn đó là: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi. Bởi vì, những tuổi này là những tuổi rất hạp cho sự làm ăn của bạn, nên hùn hạp, cộng tác hay hợp tác đều thâu đoạt được nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời.

KHẮC TUỔI

Những tuổi khắc bạn nên tránh đó là : Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân. Bạn kết duyên hay làm ăn với những tuổi này, cuộc sống của bạn sẽ bị nhiều đau thương, có thể xảy ra tuyệt mạng hay lâm vào cảnh biệt ly đau đớn vô cùng, vì những tuổi này là những tuổi đại xung khắc với tuổi bạn.

Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên hợp tác hay giao dịch về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhơn và hạnh phúc, nếu ăn ở với nhau thì không nên làm lễ thành hôn hay rất kỵ sự ra mắt cha mẹ họ hàng. Gặp tuổi kỵ trong con cái hay gia đình, phải cúng sao giải hạn cho cả hai và làm phước đức thì sẽ được giải hạn.

NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

Những năm khó khăn là những năm mà bạn làm ăn không được tốt, gặp nhiều trở ngại và không gặp được một việc gì khả dĩ tạo được tiền bạc. Đó là cuộc đời người tuổi Ất Hợi khi vào lúc: 23, 31, 32, 33 và 42 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng tai nạn bịnh tật, hay những khó khăn trong nghề nghiệp.

XUẤT HÀNH

Tuổi Ất Hợi hạp với những giờ ngày tháng chẵn. Khi xuất hành vào những giờ ngày tháng này thì bạn sẽ bắt gặp được nhiều may mắn về tài lộc, tiên bạc, giao dịch làm ăn cũng như tình duyên.

2. Nữ Mạng – Ất Hợi


Sinh năm: 1935, 1995 và 2055

TÌNH DUYÊN

Tình duyên người tuổi Ất Hợi nữ mạng cũng có nhiều sóng gió và được chia cụ thể như sau:

- Nếu sinh vào những tháng 1, 6, 8 và 10 Âm lịch thì cuộc đời sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc.

- Nếu bạn sinh vào những tháng 2, 4, 7, 9 và 11 Âm lịch thì cuộc đời bạn phải có hai lần thay đổi về vần đề tình duyên và hạnh phúc.

- Nhưng nếu bạn sinh vào những tháng 1, 3, 5 và 12 Âm lịch thì cuộc đời sẽ hưởng được hoàn toàn hạnh phúc.

CUỘC SỐNG

Tuổi Ất Hợi cuộc đời không mấy có nhiều may mắn về đường tài lộc, được hào con nhưng có lắm trái ngang trong cuộc sống, tiền vận nhiều lo âu, gặp cảnh lo buồn nhiều nỗi, trung vận thì khổ tâm về việc gia đình, hậu vận mai ra mới được an nhàn sung sướng cho cuộc đời.

Tuổi Ất Hợi số hưởng thọ trung bình từ 68 đến 78 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu có nhiều phúc đức ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

CÔNG DANH VÀ SỰ NGHIỆP

- Phần công danh không có mấy hay đẹp, nếu có cũng vừa phải không lên cao.

- Phần sự nghiệp, vốn có nghề nghiệp vững. Tiền bạc lên bổng xuống trầm, trung vận và tiền vận thiếu hụt, hậu vận mới được tốt.

GIA ĐẠO

Gia đạo vào tiền vận và trung vận nhiều nổi éo le, hậu vận mới an vui và sung túc hưởng thanh nhàn.

HỢP TUỔI LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc kết hôn hay xây dựng hạnh phúc cuộc đời, nếu gặp những tuổi sau đây, cuộc đời bạn sẽ được sống cao sang quyền quý, dễ tạo ra tiền bạc và đời sống sung túc luôn luôn, không phải gặp sự thiếu thốn về mọi mặt, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất.

Vì những tuổi trên rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên dễ tạo ra được tiền bạc dư dả, sống trong cảnh giàu sang phú quý của cuộc đời.

- Nếu kết hôn với những tuổi Kỷ Mão, Quý Dậu và Đinh Mão thì cuộc đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

- Nếu kết hôn với những tuổi Bính Tý, Tân Tỵ và Nhâm Ngọ thì cuộc sống của bạn có thể bị trở nên nghèo khổ, khó tạo được một cuốc sống hoàn toàn êm đẹp.

Những năm 17, 23, 29, 35 và 41 tuổi bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên.

HỢP TUỔI LÀM ĂN

Trong sự làm ăn hay giao dịch tiền bạc, nên hợp tác hay làm ăn với các tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi sẽ gặp nhiều lợi.

KHẮC TUỔI

Nếu kết duyên hay làm ăn với những tuổi nầy bạn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần và Nhâm Thân.

Gặp tuổi đại kỵ trong vấn đề hạnh phúc hôn nhân thì nên âm thầm không nên làm lễ hôn nhân hay ra mắt bà con thân tộc. Trong việc làm ăn nên tránh việc giao dịch nhiều về tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao, giải hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

XUẤT HÀNH

Xuất hành vào những ngày chẳng, tháng lẻ và giờ lẻ thì hạp nhứt cho sự làm ăn hay giao dịch về tiền bạc, không sợ bị thất bại về tiền bạc, hay mất mát đổ vỡ về những chuyện dự tính của mình.

NĂM KHÓ KHĂN

Tuổi Ất Hợi có những năm khó khăn nhất là những năm ở vào số tuổi 19, 25, 30 và 39 tuổi. Những năm nầy không nên đi xa hay làm ăn, có bệnh hoạn hoặc sẽ bị hao tài.Đăng nhận xét