Nằm mơ thấy người khóc - Giải mã giấc mơ thấy người khóc

Nằm mơ thấy người khóc :
- Nằm mơ thấy có người đang khóc là điềm lành, bạn gặp nhiều niềm vui và thành công trong công việc

- Nằm mơ thấy người vừa khóc vừa cười là mộng tốt, nếu bạn mắc bệnh, bệnh sẽ nhanh chóng qua khỏi.- Nằm mơ thấy thấy khóc lóc với người là điềm vui vẻ đáng mừng.

- Nằm mơ thấy người ở xa đến nhà mình khóc là điềm dữ đáng sợ.

- Nằm mơ thấy khóc lớn tiếng là thích thú vì thành công.

- Nằm mơ thấy ngồi trên giường khóc là có hung tin.

- Nằm mơ thấy người chết khóc là có tai tiếng.

- Nằm mơ thấy người chết khóc trong lòng mình là sắp có tài lớn.

Có thể bạn chưa biết:

Đăng nhận xét