Nằm mơ thấy con dê - Giải mã giấc mơ thấy con dê

Nằm mơ thấy con dê
là con vật nằm trong 12 con giác. Giấc mơ thấy dê báo trước cho bạn điều gì. Hãy cùng giải mã giấc mơ thấy con dê.
Nằm mơ thấy con dê

Giải mã giấc mơ thấy con dê :

- Nằm mơ thấy dê xồm hay có người dẫn đến cho mình con dê xồm là điềm sắp được hưởng gia tài to.

- Nằm mơ thấy dê cái chạy vào mình là hạnh phúc đang ve vãn quanh mình.

- Nằm mơ thấy làm thịt dê cái hoặc đốt dê cái là có chuyện khóc đến nơi.

- Nằm mơ thấy mua dê cái là được hoạnh tài.

- Nằm mơ thấy dê con là mừng vui sắp đến.

- Nằm mơ thấy dê cái màu trắng là gặp cuộc tình duyên thấm thía.Thấy dê đen là tình duyên thầm lén.

- Nằm mơ thấy dê cái đi lang thang một mình là tình duyên sắp gãy đổ.

- Nằm mơ thấy dê con nằm ngủ là chấm dứt được nỗi buồn không đâu.

- Nằm mơ thấy rờ rẫm dê con là hy vọng hảo huyền, khó thành đạt.

- Nằm mơ thấy dẫn dê con đi ăn là có việc buồn phiền.

- Nằm mơ thấy vác dê con trên vai là có chuyện hài lòng.

Đăng nhận xét