Nằm mơ thấy bọ - Giải mã giấc mơ thấy bọ

Nằm mơ thấy bọ
Con bọ có thể làm cho nhiều người sợ hãi vì nó. Hình ảnh của bọ xuất hiện trong giấc mơ có nhiều ý nghĩa mà nhiều người chưa biết đến.
Con bọ


Giải mã giấc mơ thấy bọ :

- Nằm mơ thấy bị bọ cắn là điềm có kẻ tiểu nhân đang lăm le ám hại.

- Nằm mơ thấy cắn ở tay, vai nên đề phòng sự phản phúc của người giúp việc trong nhà.

- Nằm mơ thấy cắn ở đùi là điềm hao tài tốn của.

- Nằm mơ thấy người bắt bọ chét hay chí rận cho mình là điềm tài lộc.

- Nằm mơ thấy bắt bọ chét hay bắt chí rận cho bất cứ ai là vượt qua một âm mưu ám hại mình.

- Nằm mơ thấy bọ dừa, bọ hung, sâu là điềm gặp nhiều trở ngại trong công việc, đề phòng hao tài.

- Nằm mơ thấy bọ chét chồng chất khiến mình khiếp đảm là điềm được phát tài.

2 nhận xét

Mình vừa nằm mơ bát con bộ chẻttong tại mình

Reply

Mình vừa nằm mơ bát con bộ chẻttong tại mình

Reply

Đăng nhận xét