Điềm báo ù tai - Giải mã điềm báo ù tai

Điềm báo ù tai
Hiện tượng tai ù lùng bùng, lột xột như có con vật gì đó cứ bò qua lại bên trong tai. Ù tai là hiện tượng dễ nhận ra nhất, nó còn là điêm báo sự việc sắp và đang xảy ra. Đôi lúc bạn cũng nên tin vào những điềm báo ù tai.Giải mã điềm báo ù tai 

Tai phải

- 01 giờ đến 03 giờ: Có việc kiện thưa. Ít phần thắng, nhiều phần thiệt.

- 03 giờ đến 05 giờ: Có cải vả giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo đỗ vở.

- 05 giờ đến 07 giờ: Có khách quí đến thăm hoặc dạm hỏi.

- 07 giờ đến 09 giờ: Có người đến cạnh nhờ vã mình.

- 09 giờ đến 11 giờ: Tài đến bất ngờ, vui trong nhà.

-11 giờ đến 12 giờ: Có người trong thân đến thăm.

-13 giờ đến 15 giờ: Có tin từ xa đưa về.

-15 giờ đến 17 giờ: Người vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại.

-17 giờ đến 19 giờ: Có người mời hợp tác trong công việc lợi lộc.

-19 giờ đến 21 giờ: Có của bất ngờ.


-21 giờ đến 23 giờ: Có rượu thịt, ăn uống. Hoặc có người mời dự tiệc.

- 23 giờ đến 1 giờ: Hao tài còn mang tai tiếng.

Tai trái

- 01 giờ đến 03 giờ: Mang lời ăn tiếng nói.

- 03 giờ đến 05 giờ: Có việc hao tài, nhưng không đáng kể

- 05 giờ đến 07 giờ: Có kẻ rình rập, đề phòng mất trộm.

- 07 giờ đến 09 giờ: Có việc phải đi xa.

- 09 giờ đến 11 giờ: Tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ.

-11 giờ đến 12 giờ: Người thân từ xa về, có sự vui vẻ trong nhà.

-13 giờ đến 15 giờ: Có người mời ăn uống.

-15 giờ đến 17 giờ: Có người rủ đi du lịch.

-17 giờ đến 19 giờ: Đề phòng mất đồ trong nhà.

-19 giờ đến 21 giờ: Có ăn uống.

-21 giờ đến 23 giờ Tin vui, có tài lợi vào.

- 23 giờ đến 1 giờ: Có người khác phái đang mong nhớ.


Đăng nhận xét