Nguyễn Ái Quốc hành trình tìm đường cứu nước đến khi bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin

Nguyễn Ái Quốc hành trình tìm đường cứu nước đến khi bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin và tin theo chủ nghĩa Mác.

- Nguyễn Ái Quốc hành trình tìm đường cứu nước đến khi bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin : Nguyễn Sinh Cung sinh trong một gia đình trí thức yêu nước; vùng quê có truyền thống đấu tranh; trước cảnh nước mất, nhà tan, các cuộc đấu tranh đều thất bại, bế tắc, Người đã quyết định đi sang phương Tây tìm đường cứu nước (05.6.1911).

Ngày 5/6/1911 – Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng đi sang các nước phương tây tìm đường cứu nước.
 Giữa tháng 12/1912, Nguyễn Tất Thành tới nước Mỹ, Người dành một phần thời gian để lao động kiếm sống,
còn phần lớn thời gian dành cho học tập, nghiên cứu Cách mạng tư sản Mỹ năm 1776.  Cuối năm 1912, Nguyễn Tất Thành đến Mĩ. Trong thời gian ở Mỹ, Người tham gia đều đặn các cuộc họp của UNIP ( Hội tin tưởng cải thiện người da đen của thế giới ). Khi thăm pho tượng Thần Tự Do, Bác không để ý đến ánh hào quang trên đầu tượng mà chỉ xúc động trước cảnh những nô lệ đen dưới chân tượng.Cuối năm 1913, Nguyễn Tất thành từ Mỹ sang Anh.Năm 1917, Người từ Anh trở lại Pháp. Một thời gian sau, Người tham gia Đảng Xã hội Pháp.Trong thời gian đó Người đã đi nhiều nơi phân biệt rõ bạn thù. Năm1919, Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
− 18/6/1919, Các nước Đế quốc thắng trận họp hội nghị Vecxai để chia lại thị trường thế giới. Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp đã đưa tới hội nghị bản yêu sách 8 điểm đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Những yêu sách nói trên không được chấp nhận nhưng đòn tấn công trực diện đầu tiên đó của nhà cách mạng trẻ tuổi vào bọn Đế quốc đã có tiếng vang lớn đối với Nhân dân Việt Nam, Nhân dân Pháp và Nhân dân các thuộc địa của Pháp.
− Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Luận cương của Lenin về các vấn đề dân tộc vài thuộc địa. Từ đó, Người hoàn toàn tin theo Lenin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba.
− Tháng 12/1920, Bác tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng xã hội Pháp tại Tours (từ 25 đến 30 tháng 12 năm 1920) và bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và lập ra Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp, tách khỏi Đảng Xã hội. Điều này đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lenin và theo còn đường Cách mạng vô sản. Giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc

Nguyễn Ái Quốc hành trình tìm đường cứu nước đến khi bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin và tin theo chủ nghĩa Mác.


Đăng nhận xét