Nằm mơ thấy ví tiền - Giải mã giấc mơ thấy ví tiền

Nằm mơ thấy ví tiền - Giải mã giấc mơ thấy ví tiền

Ví tiền là nơi cất giữ tiền tạm thời của bản thân.Nằm mơ thấy ví có nhiều ý nghĩa sâu xa. và được lý như sau :


  • Chiêm bao thấy mua ví là điềm sửa soạn đi xa, nhưng trong lúc chuẩn bị liền bắt được tin chẳng lành nên phải đình hoãn việc đi ấy lại.
  •  Thấy có người mang ví đến tặng mình là nhờ một món lợi bất ngờ mình tạo được nhà cửa hay ruộng đất.
  •  Thấy mình tặng người một chiếc ví là khánh kiệt.
  • Thấy lượm được một ví đầy dẫy tiền bạc là điềm sa sút, không còn xoay sở được.
  •  Nếu ví không tiền là gặp may mắn, được của bất ngờ.
  • Thấy làm mất một chiếc ví mà không hay mất từ bao giờ là có người đã phỏng tay trên trong công việc mà mình sắp sữa thu lợi vào.
  •  Thấy vừa làm rơi chiếc ví liền lượm lại được là thu được món
  • Nằm mơ thấy được tặng ví tiền, xin chúc mừng bạn, tài chính của bạn sẽ rất vững chắc. Nếu bạn người kinh doanh thì bạn có nhiều người ủng hộ cho bạn về tài chính. 

Đăng nhận xét