Mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô là gì

1)    Mức sản lượng quốc dân (tức GDP thực tế) cao và không ngừng tăng lên.
2)    Mức hữu nghiệp cao (hay thất nghiệp thấp).
3)    Mức giá ổn định hoặc tăng vừa phải, trong đó giá cả và tiền lương được xác định bởi cung và cầu trên thị trường tự do.Kinh tế học trong hành động: Cuộc Đại Suy Thoái
Mục tiêu trọng tâm của chính sách kinh tế vĩ mô đã được hình thành chủ yếu là do nỗi lo sợ cuộc đại suy thoái mới, một sự kiện đã để lại ấn tượng không thể nào quên đối với tất cả những ai đã sống qua thời kỳ đó. Bắt đầu bằng sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929, nước Mỹ đã trải qua một thập kỷ đầy khó khăn kéo dài đến tận chiến tranh thế giới lần II. Ngày nay, thật khó mà tin được rằng năm 1932, Đảng Cộng Hòa lại từng ra khẩu hiệu: “Sự thịnh vượng chỉ còn trong tầm tay”. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt từ 3,2% năm 1929 lên gần 25% năm 1933, tức là cứ bốn người thì có một người thất nghiệp. Tiêu dùng tụt xuống, trong khi sản xuất công nghiệp giảm hơn một nửa. Nhiều chương trình của chính phủ về “mạng lưới an toàn” mà ngày nay chúng ta đang được trợ cấp, như bảo hiểm tiền gởi liên bang hay bảo hiểm xã hội, đã xuất hiện từ sau thảm kịch  đó. Nhờ hiểu biết tốt hơn về kinh tế học vĩ mô, phần lớn các nhà kinh tế đều tin rằng, giờ đây khó có thể có một cuộc suy thoái nào khác có thể hủy diệt được đất nước này.

Nguồn: Paul A Samuelson, Wiliam D. Nordhalls (1948). Kinh tế học. Bản dịch tiếng Việt. Nhà xuất bản Tài chính, tái bản lần 1 (2007)

Mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô là gì

Đăng nhận xét