Các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia

Năng lực cạnh tranh là một khái niệm rất rộng

Năng lực cạnh tranh của quốc gia là gìTheo TS. Vũ Thành Tự Anh (2009, Bài giảng Fulbright):
Năng lực cạnh tranh đo lường khả năng và mức độ hiệu quả trong việc tạo ra giá trị gia tăng. Một nền kinh tế có tính cạnh tranh có khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế với chi phí thấp.

Trong đó, các cấp độ của năng lực cạnh tranh: Quốc gia (địa phương), doanh nghiệp, ngành, sản phẩm.

World Economic Forum

Hai góc độ đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia:

1. Kết quả hoạt động (cạnh tranh) của nền kinh tế:
  • Tốc độ tăng trưởng năng suất (lao động, vốn, công nghệ)
  • Khả năng thu hút đầu tư trực tiếp và gián tiếp
  • Kim ngạch và thành phần giỏ hàng xuất khẩu
2. Các yếu tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh:
  • Nhóm A: Các yêu cầu cơ bản 
  • Nhóm B: Các yếu tố tăng cường hiệu quả 
  • Nhóm C: Các yếu tố có tính sáng tạo, tinh vi hơn
Bạn có thể tham khảo thêm về năng lực cạnh tranh của quốc gia được cập nhật tại World Economic Forum.

Các yếu tố cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia

Đăng nhận xét