Các hình thức tiến hoá của quang hợp và Ý nghĩa quang hợp

Các hình thức tiến hoá của quang hợp
Dựa vào hình thức dinh dưỡng người ta chia sinh vật thành 2 nhóm: sinh vật tự dưỡng và sinh vật di dưỡng

Sinh vật tự dưỡng là sinh vật tự tổng hợp được chất hữu cơ cho cơ thể từ các chất vô cơ của môi trường, còn sinh vật dị dưỡng không có khả năng đó mà sử dụng nguồn chất hữu cơ do nhóm sinh vật tự dưỡng cung cấp.

Sinh vật tự dưỡng tồn tại ở nhiều mức tiến hoá khác nhau:

- Sinh vật tự dưỡng đơn giản nhất là sinh vật hoá năng hợp. Đặc điểm quan trọng nhất của nhóm sinh vật này là khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ (CO2) nhờ năng lượng thải ra của chính các phản ứng oxi hoá xảy ra trong cơ thể – tức là sử dụng năng lượng hoá học để tổng hợp chất hữu cơ nên gọi là hoá năng hợp. Nguồn cung cấp H+ của nhóm sinh vật này là H2S.

- Bước tiến hoá quan trọng của sinh vật tự dưỡng là xuất hiện sắc tố trong cấu trúc cơ thể.

- Quang hợp là hình thức tiến hoá cao nhất của nhóm sinh vật tự dưỡng. Quang hợp sử dụng nguồn năng lượng vô tận là năng lượng ánh sáng mặt trời và nguồn cung cấp H+ là H2O, một nguồn vật chất phong phú trên trái đất. Do vậy sản phẩm của quang hợp tạo ra rất phong phú, có ý nghĩa quyết định sự tồn tại của sinh giới.

Ý nghĩa quang hợp.

Quang hợp là quá trình sinh lý trung tâm của thực vật, có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt.

- Trước hết quang hợp có vai trò quan trọng đến các hoạt động sống của thực vật. Quang hợp chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học dự trữ trong cơ thể. Nhờ hô hấp năng lượng hoá học được chuyển hoá thành ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Quang hợp tổng hợp các chất hữu cơ để xây dựng nên cấu trúc cơ thể và làm nguyên liệu cho các hoạt động sống xảy ra trong cơ thể.

- Quang hợp còn là quá trình có ý nghĩa quyết định sự tồn tại của sinh giới. Nhờ có quang hợp, thực vật trở thành sinh vật sản xuất. Sự tồn tại của sinh vật sản xuất quyết định sự tồn tại của sinh vật tiêu thụ

- Đối với con người, quang hợp còn có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quang hợp cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, dược phẩm .... cho nhu cầu của con người.

- Quang hợp còn có ý nghĩa lớn lao với môi trường. Nhờ có quang hợp mà tỷ lệ CO2/O2 của trái đất ổn định, nhờ đó sự sống được duy trì. Nếu không có quang hợp sử dụng CO2 thì lượng CO2 khổng lồ được thải ra hàng ngày qua các hoạt động sống của sinh vật (hô hấp, thối rữa ....) do hoạt động của các ngành công nghiệp, do đốt cháy ... sẽ làm cho lượng CO2 tăng cao, lượng O2 giảm sút đến mức sự sống bị diệt vong. Ngoài ra lượng CO2 tăng cao còn gây nên nhiều thảm họa về môi trường khác.

Đăng nhận xét