Đề thi đại học môn văn khối c năm 2008


ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  NĂM 2008
Môn thi : VĂN – KHÔI C

Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề

đề thi đại học môn văn khối c năm 2008

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH - Môn Văn Khối C

Câu I (2 điểm)
      Anh / chị hãy giới thiệu ngắn gọn về hai tập thơ Từ ấy và Việt Bắc của Tố Hữu.

Câu II (5 điểm)
      Cùng bộc lộ nỗi nhớ về Tây Bắc, trong bài Tây Tiến, Quang Dũng viết :
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi !
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
                  ( V ăn học 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr.76)
 
Trong bài Tiếng hát con tàu, Chế Lan Viên viết :
Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương ?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn !
               (Văn học 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr.121)

     Cảm nhận của anh / chị về hai đoạn thơ trên.

 PHẦN RIÊNG - đại học môn văn khối c

-------Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu : III.a hoặc III.b --------
Câu III.a ((3 đi ểm)
      Trong tác phẩm Chữ người tử tù, vì sao tác giả Nguyễn Tuân lại ví tấm lòng của nhân vật viên quản ngục như “một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ” ?

Câu III.b (3 đi ểm)
      Trong tác phẩm Một người hà Nội, vì sao tác giả Nguyễn Khải lại gọi nhân vật bà Hiền là “hạt bụi vàng” của Hà Nội ?                  …………………………    Hết …………………………

đề thi đại học môn văn khối c năm 2008

Đăng nhận xét