Đề thi đại học chính thức môn văn năm 2007


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 


Môn thi: VĂN, khối C 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi đại học môn văn -  đề chính thức

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH - ĐẠI HỌC MÔN VĂN 

Câu I. (2 điểm)
Anh / chị hãy trình bày ngắn gọn những đặc điểm thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám
1945.

Câu II. (5 điểm)
Phân tích nghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc.

PHẦN TỰ CHỌN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN

(Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai câu: III.a hoặc III.b)

Câu III.a. Theo chương trình THPT không phân ban (3 điểm)
Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tống biệt hành của Thâm Tâm:

Đưa người, ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người, ta chỉ đưa người ấy,
Một giã gia đình, một dửng dưng…

- Li khách! Li khách! Con đường nhỏ,
Chí nhớn chưa về bàn tay không,
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm, mẹ già cũng đừng mong.
(Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, tái bản 2005, tr.147)

Câu III.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (3 điểm)
Cảm nhận của anh / chị về vẻ đẹp của dòng sông Hương (đoạn từ thượng nguồn đến thành phố
Huế) qua tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường (đoạn trích trong
Ngữ văn 12, sách giáo khoa thí điểm Ban KHXH và NV).

Đề thi đại học môn văn -  đề chính thức

Đăng nhận xét