Tác dụng của thuốc Pantrafar

Thành phần của thuốc: Pantoprazol 40mg/viên bao phim tan ở ruột.
Các chỉ định của thuốc: Loét dạ dày tá tràng, viêm thực quản hồi lưu vừa và nặng.

- Kết hợp kháng sinh trong phác đồ điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng có nhiễm HP.
Chống chỉ định của thuốc: Thông tin này chưa tổng hợp
Liều lượng và cách dùng thuốc : - Uống nguyên viên, 1 giờ trước bữa ăn sáng

- Uống ngày 1 viên, liên tục 2 tuần (loét tá tràng), hoặc trong 4 tuần (loét dạ dày).

- Phác đồ phối hợp kháng sinh điều trị viêm loét dạ dày tá tràng có nhiễm HP:

Mỗi lần uống 1 viên Pantrafar + 2 trong số 3 kháng sinh sau:

Amoxicillin 1000mg

Clarythromycin 500mg

Metronidazol 500mg

uống ngày 2 lần trong 1 đến 2 tuần liền.
Thông tin này chưa tổng hợp
Tác dụng không mong muốn: Thông tin này chưa tổng hợp
Các lưu ý: Thông tin này chưa tổng hợp
Bảo quản: Thông tin này chưa tổng hợp
Cách đóng gói: Thông tin này chưa tổng hợp
Thời gian sử dụng: Thông tin này chưa tổng hợp

Đăng nhận xét