Một mô hình cân bằng thị trường là gì


Một mô hình cân bằng thị trường là gìMột mô hình cân bằng thị trường là mô hình trong đó giá điều chỉnh để cân bằng cung và cầu. Các mô hình cân bằng thị trường hữu ích trong những tình huống mà mức giá có tính linh hoạt. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, mức giá linh hoạt không chắc là một giả định sát thực tế. Ví dụ, hợp đồng lao động thường ấn định tiền lương cố định trong ba năm. Hoặc những doanh nghiệp như các nhà xuất bản tạp chí thường chỉ thay đổi mức giá sau ba đến bốn năm. 

VD: Hợp đồng lao động thường ấn định tiền lương cố định trong 3 năm. Hoặc,những doanh nghiệp nhưcác nhà xuất bản tạp chí thườ ng chỉ thay đổi mức giá sau 3-4 năm.

Hầu hết các nhà kinh tế vĩ mô tin rằng tính linh hoạt của giá là một giả định hợp lý để nghiên cứu những vấn đề dài hạn. Trong dài hạn, giá phản ánh trước sự thay đổi của cầu hay cung, cho dù trong ngắn hạn, giá có thể chậm điều chỉnh.

Thông thườ ng các thị trường lao động cần những khoảng thời gian tương đối dài để thích nghi với cânbằng mới.

-Mức cung lao động trên thị trườ ng ngang bằng vớ i tổng cung lao động cá nhân các hộ gia đình:
+chúng ta thấy những thay đổi trong các mức lương tạo ra 2 phảnứng.
+các mức lương cao hơn tạo ra những thay đổi trong cung lao động của các hộ gia đình tham gia vào thị trường lao động.Những thay đổi này dẫn đến nhiều hộgia dình tham gia vào thị trường lao động cao hơn

Theo Châu Văn Thành (2011), Bài giảng kinh tế vĩ mô II, trường ĐH Kinh tế TP HCM.

Đăng nhận xét