Cách tính thu nhập bình quân đầu người trên năm

Chỉ số thu nhập bình quân đầu người:


Trong đó:
Ilà thu nhập trung bình của nước A
Imax là thu nhập trung bình cao nhất thế giớiImin là thu nhập trung bình thấp nhất thế giới

Theo con số của Bộ Công thương, năm 2011 nhiều chỉ số vĩ mô của Việt Nam đang tốt lên đáng kể, với tổng GDP ước khoảng 119 tỷ USD. GDP đầu người đạt 1.300 USD/người/năm.

Đăng nhận xét