Phương pháp xử lý lệnh theo kiến trúc siêu hướng

Định nghĩa:
Kiến trúc của bộ vi xử lý (VXL) có các khối chức năng xử lý song song bên trong gọi là kiến trúc siêu hướng, nghĩa là cùng 1 lúc nhiều hướng xử lý khác nhau bên trong VXL. Kiến trúc siêu hướng là sự phát triển tiếp theo của kiến trúc RISC, nó không những nâng cao tốc độ xử lý mà còn nâng cao độ tin cậy của CPU, bởi vì khi có sự cố ở 1 chip VXL thì chip VXL còn lại vẫn đảm nhiệm chức năng được bình thường.

Kiến trúc siêu hướng (superscalar) thể hiện trong đặc tính thực hiện các lệnh song song . Khối tiền đọc lệnh gửi ra i lệnh cùng  1 thời điểm tới khối giải mã. Khối điều khiển lần lượt tạo ra các chỉ thị cho 1 số ống thực hiện. Số lượng lệnh không nhất thiết phải = số ống, tuy nhiên số i lệnh =  số ống sẽ là hiệu quả nhất, vì như vậy là i lệnh cùng thực hiện song song .
Đơn vị điều khiển CU của BVXL có thể hoàn toàn cứng hoặc đc lập trình. Trong hầu hết các BVXL, công nghệ CISC (Intel X86 và Motorola) CU thường đc lập trình. Với xu hướng phát triển công nghệ RISC, CU đc hoàn toàn cứng hóa nhằm tăng tốc độ thực hiện hâu hết các lệnh trong 1 chu kì đơn. 

Đăng nhận xét