Môi trường truyền thông là gì ?

Môi trường truyền thông là gì ?
a) Cáp xoắn đôi (Twisted Pair) :
Cáp xoắn đôi được phân thành hai loại: Có vỏ bọc (Shielded Twisted Pair) và không có vỏ bọc (Unshielded Twisted Pair). Cáp xoán đôi có vỏ bọc được một vỏ bọc đặc biệt quấn xung quanh dây dẫn có công dụng nhằm chống nhiễu.
  Cáp xoắn đôi hỗ trợ hầu hết các khoảng tốc độ và các cấu hình mạng khác nhau và được hỗ trợ bởi hầu hết các nhà sản xuất thiết bị mạng.Cáp xoắn đôi trở thành loại cáp mạng được sử dụng nhiều nhất hiện nay.
Các đặc tính của cáp xoán đôi là:
- Được sử dụng trong mạng token ring (cáp loại 4 tốc độ 16MBps), chuẩn mạng Ethernet 10BaseT (Tốc độ 10MBps), hay chuẩn mạng 100BaseT ( tốc độ 100Mbps)
- UTP thường được sử dụng bên trong các tòa nhà vì nó ít có khả năng chống nhiễu hơn so với STP.
-Cáp loại 2 có tốc độ đạt đến 1Mbps (cáp điện thoại) .
-Cáp loại 3 có tốc độ đạt đến 10Mbps (Dùng trong mạng Ethernet 10BaseT)
-Cáp loại 5 có tốc độ đạt đến 100MBps (dùng trong mạng 10BaseT và 100BaseT)
-Cáp loại 5E và loại 6 có tốc độ đạt đến 1000 MBps (dùng trong mạng 1000 BaseT)
- Giá cả chấp nhận được.
b) Cáp đồng trục (Coaxial Cable) :
-Cáp đồng trục là loại cáp được chọn lựa cho các mạng nhỏ ít người dùng, giá thành thấp.
-Cáp đồng trục béo (thick coaxial cable): ký hiệu RG-11, được dùng trong chuẩn mạng 10Base5
-Cáp đồng trục gầy (thin coaxial cable): ký hiệu RG-58AU, được dùng trong chuẩn mạng Ethernet 10Base2. 
Các loại đầu nối được sử dụng với cáp đồng trục gầy là đầu nối chữ T (T connector), đầu nối BNC và thiết bị đầu cuối (Terminator).
c) Cáp quang (Fiber Optic) :
Có nhiều ưu thế : dung lượng truyền cao, giá rẻ. Sợi quang gồm 1 lõi làm bằng thuỷ tinh rất mỏng không có cấu trúc tinh thể, không dẫn điện, khoảng 1µm. Bên ngoài được bọc bởi 1 chất khác có hệ thống chiết quan nhỏ hơn. Ánh sáng truyền đi trong sợi cáp quang theo 2 chế độ (đơn và đa). Độ suy hao cơ sở 2db/km – thấp. Ánh sáng trông thấy có tần số 108 MHz nên độ rộng băng của cáp quang rất lớn. Tốc đọ truyền có thể đạt 26 byte/s trong khoảng 10-100 km. Để ứng dụng kỹ thuật cáp quang cần có những bộ biến đổi điện/quang, quang/điện.

Đăng nhận xét