Lý thuyết về cơ cấu đầu tư là gì?

Các nhà kinh tế là nguồn cảm hứng cho tài chính hiện đại
Lý thuyết về cơ cấu đầu tư là trọng tâm của một trong những lĩnh vực sôi động và phổ biến nhất của kinh tế học bậc trung: tiền tệ và ngân hàng. Phân tích này sử dụng một khung lý thuyết giống như lý thuyết thỏa dụng. Nó giả định rằng, mọi người đều thích thu được lợi nhuận cao từ các tài sản nhưng lại không thích những tài sản nhiều rủi ro.
Công trình của hai nhà bác học được giải thưởng Nobel là Harry Markowits vàJames Tobin đã chứng tỏ rằng, những người tiêu dùng tối đa hóa thỏa dụng của mình sẽ dàn trải của cải của họ (đa dạng hóa cơ cấu đầu tư) vào nhiều tài sản có độ rủi ro khác nhau.

Kinh tế học : Lý thuyết về cơ cấu đầu tư là gì?
William Sharpe
  Những nghiên cứu trong lĩnh vực này đã trở nên hết sức quan trọng trong lý thuyết tài chính hiện đại và được thể hiện dưới hình thức hiện đại của nó trong nghiên cứu về “Mô hình định giá tài sản vốn”, công trình mà nhờ đó William Sharpe đã giành được giải thưởng Nobel về kinh tế học năm 1990. Tất cả các nhà quản lý cơ cấu đầu tư giỏi của Phố Wall dùng những kĩ thuật này để luyện trực giác của mình trong việc lựa chọn cố phiếu và trái phiếu đầu tư.

Theo Paul A. Samuelson, Wiliam D. Nordhalls. 1948. Kinh tế học. Bản dịch tiếng Việt. 2007. Nhà xuất bản Tài Chính.

Lý thuyết về cơ cấu đầu tư là gì?

Đăng nhận xét