FOSAT Group là tổ chức gì?

FOSAT Group là tổ chức gì?
FOSAT Group, được viết tắt từ “Group of friends of science and technology”, là một tổ chức của các nhà khoa học và những người bạn yêu thích nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức khoa học công nghệ vào đời sống thực tế. FOSAT Group được thành lập với mục tiêu liên kết hiệu quả các nguồn lực trong xã hội (bao gồm nguồn lực vật chất, nhân lực, tầm nhìn, sự phát triển nhanh của khoa học và kỹ thuật, kiến thức tinh hoa quản trị, thế giới phẳng vv…) để tạo nên sức mạnh của khoa học và công nghệ và góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế dựa trên tri thức của Việt Nam.


FOSAT Group đón chào sự tham gia và hợp tác của tất cả các nhà khoa học và những người bạn yêu thích khoa học và công nghệ ở Việt Nam và trên thế giới.

Một cách cụ thể, FOSAT Group chào đón:
- Những người muốn trở thành thạc sĩ, tiến sĩ, nhà khoa học và sống với niềm đam mê nghiên cứu khoa học.
- Những người muốn trở thành giám đốc điều hành công ty, dự án kinh doanh kinh tế tri thức.
- Những người muốn mình tham gia một nhóm bạn bè yêu khoa học công nghệ và góp phần phát triển khoa học công nghệ cho Việt Nam
- Những người có ý tưởng khoa học công nghệ sản phẩm dịch vụ nhưng không biết làm thế nào để biến ý tưởng thành hiện thực.
- Những lãnh đạo tổ chức doanh nghiệp muốn phát triển R&D cho tổ chức mình.
- Những ai yêu mến học thuyết quyền lực mềm.
- Những nhà doanh nghiệp muốn đầu tư rủi ro vào khoa học công nghệ.

FOSAT Group được thành lập vào tháng 6 năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh với 3 mục tiêu cụ thể ban đầu như sau:
+ Liên kết các nhà khoa học và những người bạn yêu thích khoa học và công nghệ ở Việt Nam và trên thế giới để tiến hành các dự án nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học và kỹ thuật.
+ Phát triển FOSAT Group thành một trung tâm đào tạo, R&D (nghiên cứu và phát triển) mạnh trong khu vực Đông Nam Á để đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế dựa trên tri thức của Việt Nam.
+ Phát triển các diễn đàn để thảo luận các ý tưởng mới, các kỹ thuật mới hay các phương pháp mới trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học và kỹ thuật.

Và từ 2012 trở đi, FOSAT Group sẽ có thêm 4 mục tiêu
+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các cá nhân có nhu cầu học MBA trong kinh tế, thạc sĩ và tiến sĩ ở Việt Nam hoặc nước ngoài trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học và kỹ thuật.
+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam hay nước ngoài tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu (sinh viên đại học tốt nghiệp loại khá, giỏi, sinh viên học thạc sĩ, nghiên cứu sinh, các nhà khoa học, vv…).
+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức hoặc trường đại học để tiến hành các hoạt động R&D (nghiên cứu và phát triển) trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học và kỹ thuật.
+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức muốn áp dụng các ý tưởng mới, kỹ thuật mới hay phương pháp mới để giải quyết các bài toán khác nhau trong thực tế.

FOSAT Group được thành lập ban đầu bởi các nhà khoa học trẻ trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học và công nghệ như: toán học, cơ học, xây dựng, công nghệ thông tin, môi trường, vật lý, vv…. .

Năm 2010, FOSAT Group bắt đầu thực hiện một số dự án nghiên cứu khoa học như: phát triển và ứng dụng các phương pháp số mới, ứng dụng của các giải thuật tối ưu hóa, ứng dụng thống kê trong tài chánh, mô phỏng trên máy tính các bài toán môi trường đa vật lý và các bài toán thủy sinh động lực học. Bên cạnh đó FOSAT Group cũng bắt đầu triển khai nghiên cứu các dự án công nghệ như: hệ thống làm lạnh bằng ống Vortex, vật liệu piezo điện, vật liệu composite, vv…

FOSAT Group là tổ chức gì?

Đăng nhận xét