Khái niệm khủng hoảng môi trường là gì

"Khủng hoảng môi trường là các suy thoái về chất lượng môi trường sống trên quy mô toàn cầu, đe doạ cuộc sống của loài người trên trái đất".

Hiện nay, thế giới đang đứng trước 5 cuộc khủng hoảng lớn là: dân số, lương thực, năng lượng, tài nguyên và sinh thái. Năm cuộc khủng hoảng này đều liên quan chặt chẽ với môi trường và làm cho chất lượng cuộc sống của con người có nguy cơ suy giảm.

Nguyên nhân gây nên các cuộc khủng hoảng là do sự bùng nổ dân số và các yếu tố phát sinh từ sự gia tăng dân số. Do đó, xuất hiện một khái niệm mới là khủng hoảng môi trường.


Sau đây là những biểu hiện của khủng hoảng môi trường:

  • Ô nhiễm không khí (bụi, SO2, CO2 v.v...) vượt tiêu chuẩn cho phép tại các đô thị, khu công nghiệp. 
  • Tầng ozon bị phá huỷ. 
  • Hiệu ứng nhà kính đang gia tăng làm biến đổi khí hậu toàn cầu. 
  • Sa mạc hoá đất đai do nhiều nguyên nhân như bạc màu, mặn hoá, phèn hoá, khô hạn. 
  • Ô nhiễm biển xảy ra với mức độ ngày càng tăng. 
  • Nguồn nước bị ô nhiễm. 
  • Số chủng loài động thực vật bị tiêu diệt đang gia tăng. 
  • Rừng đang suy giảm về số lượng và suy thoái về chất lượng 
  • Rác thải, chất thải đang gia tăng về số lượng và mức độ độc hại.

Đăng nhận xét